PENGAJAR

Tenaga pengajar:

-seorang usahawan internet yang bergiat secara aktif daripada laptop/smartphone.
-memiliki ijazah master of IT entrepreneurship di UTM (pelajar terbaik dengan CGPA 4.0)
-mempunyai ijazah sarjana muda (kepujian) di dalam bidang Mechatronics engineering(UIA),
-memiliki sijil eksekutif di dalam bidang web technology daripada UTM.
-mempunyai sijil di dalam bidang aplikasi website (CMS Joomla) daripada UKM.
-berkhidmat sebagai senior staff engineer di dalam bidang semiconductor hampir 15 tahun.
-berpengalaman selama 10 tahun di bidang Internet business
-mempunyai pelbagai jenis perniagaan di Internet.